Địa chỉ liên hệ: Trạm xá Xã Hoà Thắng (Trạm Y Tế Xã Hoà Thắng)
Thành phố: Buôn Ma Thuột,Tỉnh: Đắk Lắk
Điện thoại: 0914.599.143

Trạm Y Tế Xã Hoà Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk