Giống cây bơXem thêm

Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Pinkerton

120,000  100,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Gem Hass

250,000  200,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Lamb Hass

150,000  120,000 

Giống cây bơ

Bơ Reed

50,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ 034

55,000  45,000 

Giống cây sầu riêngXem thêm

Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Monthong

60,000  45,000 

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Ri6

45,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Musang king

200,000  100,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Dona

50,000  35,000 

Giống cây cà phêXem thêm

Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà phê Tr4

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà phê xanh lùn

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà phê Tr9

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà phê TRS1

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà Phê Hữu Thiên Lá Xoài

450,000  400,000 

Giống cây ăn tráiXem thêm

Giống cây ăn trái

Na thái

35,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Mít thái

45,000  40,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Thái

35,000  30,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Đài Loan

25,000  20,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Quýt Đường

25,000  20,000