Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Cây Óc Chó

120,000  100,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống điều

15,000  12,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống Mắc Ca

50,000  45,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống Sachi

8,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Tiêu Srilanka

35,000  30,000 

Giống cây công nghiệp

Tiêu Vĩnh Linh

5,000