Giống Sachi

Giá bán: 

8,000  5,000 

Cung cấp giống Sachi:

  • Hạt giống
  • Cây giống

Giá cập nhật theo thời vụ vui lòng liên hệ Liên hệ: ☎ 0914.599.143 (Hiến)  ‎☎ 0344.336.283 (My)