Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Hồng Xiêm

250,000  200,000 

Giống cây ăn trái

Giống Măng Cụt

55,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Quýt Đường

25,000  20,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Đài Loan

25,000  20,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Thái

35,000  30,000 

Giống cây ăn trái

Mít thái

35,000 

Giống cây ăn trái

Na thái

35,000