Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Dona

50,000  35,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Monthong

60,000  45,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Musang king

200,000  100,000 

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Ri6

45,000