Giống Mắc Ca

Giá bán: 

50,000  45,000 

Bán giống Mắc Ca OC và H2. Với nhiều hình thức:

  • Cung cấp hạt giống
  • Cung cấp cây ghép
  • Cung cấp cây thực sinh

Giá cập nhật theo thời vụ vui lòng liên hệ
Liên hệ:   ‎☎ 0344.336.283 (My)