Giống Mắc Ca

Giá bán: 

45,000 

Bán giống Mắc Ca OC và H2. Với nhiều hình thức:

  • Cung cấp hạt giống
  • Cung cấp cây ghép
  • Cung cấp cây thực sinh

Giá cập nhật theo thời vụ vui lòng liên hệ
Liên hệ:   ‎☎ 0914.599.143 (Hiến)

Đại lý, vườn ươm hoặc mua số lượng lớn liên hệ HOTLINE sau

0914.599.143 -(Bấm vào số để gọi)