Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Cây gáo vàng

5,500  4,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Cây Giổi

55,000  45,000 
Giảm giá!
120,000  100,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Cau Lùn

28,000  25,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Cau Tứ Quý

12,000  10,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Đinh Lăng

6,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Sưa Đỏ

8,000  5,000 

Giống cây trồng rừng

Thông nước – Thủy Tùng

250,000