Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Cây gáo vàng

5,500  4,000 

Giống cây trồng rừng

Cây Giổi

Liên hệ

Giống cây trồng rừng

Cây Gòn

Liên hệ

Giống cây trồng rừng

Đàn Hương

Liên hệ
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Cau Lùn

28,000  25,000 

Giống cây trồng rừng

Giống Cau Tứ Quý

Liên hệ
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Đinh Lăng

6,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Sưa Đỏ

8,000  5,000 

Giống cây trồng rừng

Thông nước – Thủy Tùng

250,000