Monthly Archives: Tháng Mười 2020

Đưa nông sản mũi nhọn Việt Nam ra thế giới

Việt Nam định hướng nông nghiệp đến 2045. Chắc chắn sẽ có rất nhiều trung tâm nông nghiệp cung cấp nông sản cho những thành phố lớn tại Việt Nam. Đây chính là các cầu nối đưa nông sản mũi nhọn của Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường thế giới… Các mặt hàng […]