Giống điều

Giá bán: 

15,000  12,000 

Cung cấp giống điều cao sản với hai hình thức cây ghép và cây thực sinh.

  • Giống điều AB29
  • Giống điều AB0508

Giá cập nhật theo thời vụ vui lòng liên hệ
Liên hệ:  ‎☎ 0344.336.283 (My)

  • Đại lý, vườn ươm hoặc mua số lượng lớn liên hệ HOTLINE sau

    0344.336.283-(Bấm vào số để gọi)

    0914.599.143 -(Bấm vào số để gọi)