Sầu riêng Ri6

Giá bán: 

45,000 

Cung cấp giống sầu riêng Ri6. Một trong số những giống sầu riêng đã được canh tác tại Việt Nam hơn 20 năm. Vui lòng liên hệ trực tiếp để cập nhật giá thành và các khuyến mại khác dành cho quý bà con!
Liên hệ:   ‎☎ 0344.336.283 (My)