Cây Gòn

Giá bán: 

Liên hệ

Có nhiều quy cách để anh chị lựa chọn:

  • Đường kính: 6-7-8 cm cao 3 – 4m
  • Đường kính: 9-10 cao 3 – 4m

Vui lòng liên hệ: 0344.336.283 (Đã hết hàng)

Đại lý, vườn ươm hoặc mua số lượng lớn liên hệ HOTLINE sau

0914.599.143 -(Bấm vào số để gọi)