Cà Phê Hữu Thiên Lá Xoài

Giá bán: 

450,000  400,000 

Cung cấp giống cà phê Hữu Thiên Lá Xoài
Số điện thoại: 0344.336.283 (My)