Cà Phê Hữu Thiên Lá Xoài

Giá bán: 

400,000 

Cung cấp giống cà phê Hữu Thiên Lá Xoài
Số điện thoại: 0344.336.283 (My)

Đại lý, vườn ươm hoặc mua số lượng lớn liên hệ HOTLINE sau

0344.336.283-(Bấm vào số để gọi)

0914.599.143 -(Bấm vào số để gọi)