Giống Xoài Thái

Giá bán: 

35,000  30,000 

Giống xoài thái là giống xoài tương đối năng suất. Thích hợp với nhiều thổ nhưỡng và khí hậu khác nhau ở Việt Nam. Giá cập nhật theo thời vụ. Vui Lòng liên hệ để cập nhật giá và các chính sách ưu đãi. Liên hệ: ☎ 0914.599.143 (Hiến)  ‎☎ 0344.336.283 (My)