Giống Chà Là

Giá bán: 

Liên hệ

Bán giống chà là Trung Đông – Chà là Đà Lạt. Có cung cấp theo đơn đặt hàng lớn nhỏ, miễn phí vẫn chuyển cho những đơn hàng trên 100 cây.

Liên hệ để cập nhật giá tốt nhất.

Điện thoại: 0344.336.283 (My)