Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ 034

Original price was: 55,000 ₫.Current price is: 45,000 ₫.

Giống cây bơ

Bơ Booth

45,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Gem Hass

Original price was: 250,000 ₫.Current price is: 200,000 ₫.
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Hass

Original price was: 60,000 ₫.Current price is: 55,000 ₫.
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Lamb Hass

Original price was: 150,000 ₫.Current price is: 120,000 ₫.
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Pinkerton

Original price was: 120,000 ₫.Current price is: 100,000 ₫.

Giống cây bơ

Bơ Reed

50,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ tứ quý

Original price was: 60,000 ₫.Current price is: 50,000 ₫.
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà Phê Hữu Thiên Lá Xoài

Original price was: 450,000 ₫.Current price is: 400,000 ₫.
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà Phê Thiện Trường

Original price was: 450,000 ₫.Current price is: 400,000 ₫.