Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ 034

55,000  45,000 

Giống cây bơ

Bơ Booth

45,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Gem Hass

250,000  200,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Hass

60,000  55,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Lamb Hass

150,000  120,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ Pinkerton

120,000  100,000 

Giống cây bơ

Bơ Reed

50,000 
Giảm giá!

Giống cây bơ

Bơ tứ quý

60,000  50,000 
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà Phê Hữu Thiên Lá Xoài

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà Phê Thiện Trường

450,000  400,000