Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà phê xanh lùn

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Cây gáo vàng

5,500  4,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Cây Giổi

75,000  70,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Cây Óc Chó

120,000  100,000 
Giảm giá!
120,000  100,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Cau Lùn

28,000  25,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Cau Tứ Quý

12,000  10,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống điều

15,000  12,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Đinh Lăng

6,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Hồng Xiêm

250,000  200,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống Mắc Ca

50,000  45,000 

Giống cây ăn trái

Giống Măng Cụt

55,000