Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà phê Tr9

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà phê TRS1

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây cà phê

Cà phê xanh lùn

450,000  400,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Cây gáo vàng

5,500  4,000 

Giống cây trồng rừng

Cây Giổi

Liên hệ

Giống cây công nghiệp

Cây Óc Chó

Liên hệ

Hạt Giống

Cây Ươi Bay

150,000 

Hạt Giống

Chùm Ngây

Liên hệ

Giống cây trồng rừng

Đàn Hương

Liên hệ
Giảm giá!

Hạt Giống

Đu Đủ Lùn

120,000  95,000 

Giống cây ăn trái

Đu đủ thái ruột đỏ

Liên hệ