Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Thái

35,000  30,000 
200,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Mít thái

45,000  40,000 

Giống cây ăn trái

Na thái

35,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Dona

50,000  35,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Monthong

60,000  45,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Musang king

200,000  100,000 

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Ri6

45,000 

Giống cây trồng rừng

Thông nước – Thủy Tùng

250,000 

Giống cây công nghiệp

Tiêu Vĩnh Linh

5,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Vú Sữa Bơ Hồng

50,000  48,000 

Giống cây ăn trái

Vú Sữa Hoàng Kim

Liên hệ