Giống cây trồng rừng

Giống Sưa Đỏ

Liên hệ

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Đài Loan

Liên hệ

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Thái

Liên hệ
200,000 

Giống cây ăn trái

Mít thái

Liên hệ

Giống cây ăn trái

Na thái

Liên hệ

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Dona

Liên hệ

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Monthong

Liên hệ

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Musang king

Liên hệ

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Ri6

Liên hệ

Giống cây trồng rừng

Thông nước – Thủy Tùng

250,000 

Giống cây công nghiệp

Tiêu Vĩnh Linh

Liên hệ