Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Quýt Đường

25,000  20,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống Sachi

8,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Sưa Đỏ

8,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Đài Loan

25,000  20,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Thái

35,000  30,000 
200,000 

Giống cây ăn trái

Mít thái

35,000 

Giống cây ăn trái

Na thái

35,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Dona

50,000  35,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Monthong

60,000  45,000 
Giảm giá!

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Musang king

200,000  100,000 

Giống cây sầu riêng

Sầu riêng Ri6

45,000