Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Cau Lùn

28,000  25,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Cau Tứ Quý

12,000  10,000 

Giống cây ăn trái

Giống Chà Là

Liên hệ
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống điều

15,000  12,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Đinh Lăng

6,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Hồng Xiêm

250,000  200,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống Mắc Ca

50,000  45,000 

Giống cây ăn trái

Giống Măng Cụt

55,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Quýt Đường

25,000  20,000 
Giảm giá!

Giống cây công nghiệp

Giống Sachi

8,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây trồng rừng

Giống Sưa Đỏ

8,000  5,000 
Giảm giá!

Giống cây ăn trái

Giống Xoài Đài Loan

25,000  20,000